V tem kompletu se nahaja 50 kartic, na katerih so zbrani:

  • vljudnostne fraze (Pozdravi X!, Srečno pot!, Se zgodi! …)
  • vprašalnice (Kam?, Ob kateri uri, Katerega …),
  • različni glagoli (začeti, spomniti se, morati …)
  • različni prislovi (spet, čisto, očitno …)
  • različni členki (še, že …) in
  • zelo pogoste fraze (Uživaj!, TI sporočim!, na žalost …).

Na sprednji strani kartice se nahaja osnovna beseda ali fraza z nekaj tipičnimi primeri v slovenščini, na hrbtni strani pa je angleški prevod.

Teža 0,124 kg