V tem paketu se nahajajo trije kompleti po 50 kartic (Beseda na dan 1, Beseda na dan 2 in Beseda na dan 3), na katerih so zbrani:

  • osnovni pozdravi (Dobro jutro, Se vidimo, Lepo se imej! …)
  • vljudnostne fraze (Oprostite!, Pozdravi X!, Držim pesti! …)
  • vprašalnice (Kdaj?, Ob kateri uri, A se da …? …)
  • različni glagoli (govoriti, morati, muditi se …)
  • različni prislovi (malo, očitno, slučajno …)
  • različni členki (res, še, kar …)
  • zelo pogoste fraze (Ni problema!, Ti sporočim!, po naključju …)
  • različni pridevniki in fraze z njimi (biti navajen na, nekaj drugega, nič posebnega …) in
  • različni vezniki (in, ampak, sicer, in sicer …).

Na sprednji strani kartice se nahaja osnovna beseda ali fraza z nekaj tipičnimi primeri v slovenščini, na hrbtni strani pa je angleški prevod.

Teža 0,30 kg